Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
10.00 - 11.00 PILATES MAT10.30 - 11.30PILATES MAT10.30 - 11.30AERIAL YOGA10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00 TABATA13.00 - 13.30

BRAZILIAN BUTT AND LEGS13.30 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00 YOGA19.00 - 20.00PILATES MAT19.00 - 20.00YOGA19.00 - 20.00PILATES MAT19.00 - 20.00PILATES MAT19.00 - 20.00
20.00 - 21.00 TRX20.00 - 21.00AERIAL YOGA20.00 - 21.00TRX20.00 - 21.00AERIAL YOGA20.00 - 21.00TRX Detox20.30 - 21.30
21.00 - 22.00 TABATA21.00 - 21.30

BRAZILIAN BUTT AND LEGS21.30 - 22.00
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
10.00 - 11.00 AERIAL YOGA10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00 AERIAL YOGA20.00 - 21.00AERIAL YOGA20.00 - 21.00
Click on the class name to get additional info

Τρίτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
19.00 - 20.00 YOGA19.00 - 20.00YOGA19.00 - 20.00
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Τετάρτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
10.00 - 11.00 PILATES MAT10.30 - 11.30PILATES MAT10.30 - 11.30
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00 PILATES MAT19.00 - 20.00PILATES MAT19.00 - 20.00PILATES MAT19.00 - 20.00
Click on the class name to get additional info

Τρίτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
13.00 - 14.00 TABATA13.00 - 13.30
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00
21.00 - 22.00 TABATA21.00 - 21.30
Click on the class name to get additional info

Τρίτη

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
13.00 - 14.00 BRAZILIAN BUTT AND LEGS13.30 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00
21.00 - 22.00 BRAZILIAN BUTT AND LEGS21.30 - 22.00
Click on the class name to get additional info

Τρίτη

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
20.00 - 21.00 TRX Detox20.30 - 21.30
21.00 - 22.00
Click on the class name to get additional info

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
20.00 - 21.00 TRX20.00 - 21.00TRX20.00 - 21.00
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Τετάρτη