• 26Ιουλ
  0 Comments
  Pilates

  Pilates

  About


  Η βασική αρχή της μεθόδου αυτής είναι ο έλεγχος και η σταθερότητα του κέντρου του σώματος- η κοιλιά.Χαρίζει ευεξία και ενεργητικότητα γυμνάζοντας ολοκληρωτικά  και ενιαία όλο το σώμα, με μεγαλύτερη έμφαση στο κέντρο του: τους κοιλιακούς μύες.Οι βασικές αξίες του είναι:

  Features

  • Συγκέντρωση

  • Αναπνοή

  • Ευθυγράμμιση

  • “Ελεγχος