Πληροφορίες

  • Μυική ενδυνάμωση και κάψιμο λίπους στο maximum.

Χαρακτηριστικά

  • Ενδυνάμωση
  • Κάψιμο λίπους
  • Σύσφιγξη μυών

  •  
  •  
  •  
  •