Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
09.00 - 10.00 Dynamix09.30 - 10.30BODY SCULPT09.30 - 10.30CARDIO FITNESS09.30 - 10.30PUMP IT OUT09.30 - 10.30CARDIO FITNESS09.30 - 10.30
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00 CARDIO FITNESS12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00 BODY SHAPE17.00 - 18.00BODY SCULPT17.00 - 18.00BODY SCULPT17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00 PUMP IT OUT19.00 - 20.00FUNCTIONAL TRAINING19.00 - 20.00PUMP IT OUT19.00 - 20.00Dynamix19.00 - 20.00BODY SCULPT19.00 - 20.00
20.00 - 21.00 CIRCUIT TRAIN20.00 - 21.00CIRCUIT TRAIN20.00 - 21.00
21.00 - 22.00 ZUMBA21.00 - 22.00ZUMBA21.00 - 22.00
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
09.00 - 10.00 BODY SCULPT09.30 - 10.30
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00 BODY SCULPT17.00 - 18.00BODY SCULPT17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00 BODY SCULPT19.00 - 20.00
Click on the class name to get additional info

Τρίτη

Τετάρτη

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
17.00 - 18.00 BODY SHAPE17.00 - 18.00
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
21.00 - 22.00 ZUMBA21.00 - 22.00ZUMBA21.00 - 22.00
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Τετάρτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
20.00 - 21.00 CIRCUIT TRAIN20.00 - 21.00CIRCUIT TRAIN20.00 - 21.00
Click on the class name to get additional info

Τρίτη

Πέμπτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
09.00 - 10.00 PUMP IT OUT09.30 - 10.30
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00 PUMP IT OUT19.00 - 20.00PUMP IT OUT19.00 - 20.00
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Τετάρτη

Πέμπτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
19.00 - 20.00 FUNCTIONAL TRAINING19.00 - 20.00
Click on the class name to get additional info

Τρίτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
09.00 - 10.00 CARDIO FITNESS09.30 - 10.30CARDIO FITNESS09.30 - 10.30
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00 CARDIO FITNESS12.00 - 13.00
Click on the class name to get additional info

Τετάρτη

Παρασκευή

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
Click on the class name to get additional info
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
09.00 - 10.00 Dynamix09.30 - 10.30
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00 Dynamix19.00 - 20.00
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Πέμπτη